Home >> GESAMTKATALOG 2018 TEIL 1 DREHWERKZEUGE Deutsch >> Page E12

GESAMTKATALOG 2018 - Innovations Catalog Chinese Page E12

kennametal.com

E12

Fix-Perfect Wendeschneidplatten

Erste Wahl Alternative

n C8FIX-RP

Katalognummer L10 S R KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend C8FIX120508RRP 6,90 5,50 0,80 - - - C8FIX120505RRP 7,10 5,50 0,50 - - C8FIX120504RRP 7,20 5,50 0,40 - - - C8FIX120503RRP 7,30 5,50 0,30 - - linksschneidend C8FIX120508LRP 6,90 5,50 0,80 - - C8FIX150612LRP 7,80 6,60 1,20 - - - C8FIX150608LRP 8,80 6,60 0,80 - - - -

n C8FIX-MP

Katalognummer L10 S R KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend C8FIX120503RMP 7,30 5,50 0,30 - C8FIX150603RMP 9,30 6,60 0,30 C8FIX180805RMP 11,10 7,90 0,50 - - - linksschneidend C8FIX120503LMP 7,30 5,50 0,30 - C8FIX150603LMP 9,30 6,60 0,30 - - - P M K N S H

Anwendungsspezifische Drehbearbeitung

Previous Page
Next Page