Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E45

Innovations Catalog Chinese - Page E45 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

E45

Nstroje pro soustru en kol

Nstroje Kennametal pro vrobu elezni nch kol maj uniktn systm upnn vyvinut za adu let zkouek na vech typech soustruh a p i obrb n kol se vemi typy povrch nkolk . Tato tuh konstrukce pro nro n pracovn podmnky ov en zaru uje krat vrobn asy p i soustru en nkolk , kter jsou nejnro n jmi obrb cmi operacemi p i vrob elezni nch kol a h del. Pevn b itov desti ky s vyvenou fazetkou utva e e a honovanmi eznmi hranami zaji uj lep odvod t sek a pevn j ezn hrany. Kombinace tto nstrojov geometrie s nabdkou sort Kennametal p in vy produktivitu p i obrb n elezni nch kol.

Sestava kola

Vhody soustru nickch nstroj Kennametal pro obrb n elezni nch kol: Nemaj horn upnku podlhajc opot eben a zp sobujc mo nou kolizi s odvd nmi t skami. B itov desti ka je zap ena proti dv ma st nm v l ku dr ku nstroje m je zabrn no mo nmu posunut p i velmi t kch eznch podmnkch. Tvrzen upnac st zaji uje ochranu pro pozitivn b itov desti ky i dr k nstroje. Rychl a bezproblmov vm na b itovch desti ek - pouze povolen jednoho roubu pro uvoln n b itov desti ky. Rychl vm na ocelov upnac jednotky a b itov desti ky p i it n nebo vm n . Velmi odoln ocelov konstrukce upnn zaru uje vy ivotnost a sni uje provozn nklady. Mn nhradnch dl na sklad . Dr ky nstroj a ocelov upnac jednotky vyroben z tvrzen legovan oceli zaru uj odolnost i p i t km obrb n vytvrzench elezni nch kol.

LNUX-RRH LNUX-RRF s plnm rdiusem LNUX-RRP LNUX-RRP s plnm rdiusem KRR6586-71 KRR6586-75 LNUX-RRSM KRR6586-65 KRR6586-52 KRR6586-50

Previous Page
Next Page