Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B22

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Czech Page B22

kennametal.com

B22

ISO karbidov b itov desti ky

Sorty a jejich popis

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

Nepovlakovan sorty karbid P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily K313

Slo en: Tvrd, nelegovan jemnozrnn sorta WC/Co s nzkm obsahem pojiva. Aplikace: Vynikajc odolnost proti opot eben a vysokou pevnost p i obrb n titanu, litin, austenitickch nerezovch ocel, nekovovch materil , ruvzdornch materil a ne eleznch kov . Vynikajc odolnost proti teplotn deformaci a vrubovmu opot eben. Struktura zrn je kontrolovna z hlediska minimlnho vskytu mezer a trhlin, kter by mohly sn it dlouhou a spolehlivou funkci.

M K N S - K68

Slo en: Tvrd, legovan jemnozrnn sorta WC/Co s nzkm obsahem pojiva. Aplikace: Sorta K68 m vynikajc odolnost proti opot eben p i obrb n litin, austenitickch nerezovch ocel, nekovovch materil a je alternativou k sort K313 pro obrb n ruvzdornch materil . Univerzln sorta pro obrb n ne eleznch materil .

M K N S - PVD -povlakovan sorty karbid KCU10

Slo en: Vylepen PVD povlak na velmi pevnm nelegovanm karbidovm substrtu. Nov vylepen povlak zlepuje pevnost ezn hrany v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Aplikace: Sorta KCU10 je vhodn pro dokon ovn nebo veobecn soustru en v tiny materil v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Obrb n v tiny ocel, nerezovch ocel, litin a ne eleznch materil a ruvzdornch slitin dky vy pevnosti ezn hrany, odolnosti proti vrubovmu opot eben a mo nosti pou it za vych eznch rychlost a posuv .

P M K N S - H KCS10

Slo en: Jemnozrnn karbidov sorta s PVD povlakem AlTiN. Aplikace: Sorta KCS10 je speciln ur en pro produktivn obrb n ruvzdornch slitin. Jemnozrnn karbidov substrt m vynikajc pevnost a odolnost proti deformaci a vylepen PVD povlak umo uje pou it p i dvojnsobnch eznch rychlostech oproti konven nm PVD povlak m.

P M K N S - H

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45

Previous Page
Next Page