Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B25

Innovations Catalog Czech - Page B25 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B25

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

CVD -povlakovan sorty karbid

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45 P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily KCP25B

Slo en: Hou evnat kobaltem obohacen sorta s vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN s vynikajc adhez jednotlivch vrstev. Aplikace: Nejlep sorta pro veobecn soustru en v tiny ocel a feritickch a martenzitickch nerezovch ocel. Slo en substrtu zaru uje dobrou odolnost proti deformaci a vynikajc pevnost ezn hrany. Povlak zaru uje dobrou odolnost proti ot ru v irokm psmu eznch podmnek a prava po povlakovn sni uje vylamovn ezn hrany a p ilnavost povlaku k substrtu, m je dosa eno del ivotnosti nstroje a vy jakosti obrobenho povrchu.

P K -

Sorty a jejich popis

ISO karbidov b itov desti ky

KCP30B

Slo en: Hou evnat, kobaltem obohacen sorta s modernm vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN. Aplikace: Pro st edn obrb n a hrubovn vech uhlkovch, legovanch a nerezovch ocel. Slo en substrtu zaji uje vjime nou pevnost b itovch desti ek, kter je pro tyto aplikace zapot eb a vcevrstv povlak p idv odolnost proti ot ru, vedouc k jejich del ivotnosti.

P M - KCP25

Slo en: Hou evnat kobaltem obohacen sorta s vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 s vynikajc adhez jednotlivch vrstev. Aplikace: Nejlep sorta pro veobecn soustru en v tiny ocel a feritickch a martenzitickch nerezovch ocel. Slo en substrtu zaru uje dobrou odolnost proti deformaci a vynikajc pevnost ezn hrany. Povlak zaru uje dobrou odolnost proti ot ru v irokm psmu eznch podmnek a prava po povlakovn sni uje vylamovn ezn hrany a p ilnavost povlaku k substrtu, m je dosa eno del ivotnosti nstroje a vy jakosti obrobenho povrchu.

P K - KCP30

Slo en: Hou evnat, kobaltem obohacen sorta s modernm vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Pro st edn obrb n a hrubovn vech uhlkovch, legovanch a nerezovch ocel. Slo en substrtu zaji uje vjime nou pevnost b itovch desti ek, kter je pro tyto aplikace zapot eb a vcevrstv povlak p idv odolnost proti ot ru, vedouc k jejich del ivotnosti.

P M -

Previous Page
Next Page