Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C7

Innovations Catalog Czech - Page C7 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

C7

Zapichovn a upichovn

P t jednoduchch krok ke zlepen produktivity n Krok 3 Volba ezn rychlosti

Na zklad materilu a sorty ur ete po te n eznou rychlost (vc). Prvn volba je zvrazn na tu nm psmem. Na zklad vaich konkrtnch pot eb p i zapichovn nebo upichovn si zvolte vysoce vkonn dr ky nstroj s odpovdajc velikost l ka.

B A

n Krok 4 Zvolte dr k nstroje v zvislosti na aplikaci

Vyvrtvac ty Zapichovn na vnit nm pr m ru. Upichovac plan eta Pracuj s prom nnou hloubkou ezu. Dr ky nstroj - integrln Nabz oproti ostatnm provedenm nejvy stabilitu. Dr ky nstroj - modulrn Pro vy univerzlnost se dodvaj s vm nnmi plan etami. KM - modulrn KM4X - modulrn Ve sv t d nejlep platforma s rychlou vm nou KM. PSC - modulrn Modulrn systm v platform PSC s rychlou vm nou.

n Krok 5 Zvolte b itovou desti ku a dr k nstroje z katalogu Blahop ejeme!

sp n jste maximalizovali vai produktivitu vb rem nejvhodn j b itov desti ky, geometrie a eznch podmnek pro vai aplikaci!

Aplikace Proveden

A Na zklad materilov skupiny a sorty ur ete po te n eznou rychlost (vc). B Doporu en po te n ezn rychlost je zvrazn na tu n .

Previous Page
Next Page