Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E58

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Czech Page E58

kennametal.com

E58

n Zarovnn okolku

Oprava profil elezni nch kol/orovnn soukol

Soustru nick nstroje Koprovac soustruh pro obrb n elezni nch kol

Maximln produktivita p i minimlnch provoznch nkladech. Nstroje p ipevn n do nstrojovho bloku s rychlou vm nou b itovch desti ek. Jednotliv ocelov upnac jednotky jsou navr eny pro snadnou vm nu a oto en ka d b itov desti ky. Minimln po et nhradnch dl zaru uje mal skladov zsoby. Nemaj horn upnku podlhajc opot eben a zp sobujc mo nou kolizi s odvd nmi t skami. Vm nn ocelov upnac jednotka chrn dr k nstroje p ed pokozenm. Vm nn b itov desti ky s p edlisovanm utva e em t sek zaru uj utv en t sek p i optimlnch posuvech a eznch rychlostech.

n Obrb n tvaru nkolku kola

POZNMKA: Nutn pou t dv b itov desti ky. Objednac slo Katalogov slo H B F L1 L2 b itov desti ka 1 1015690 NUFRL 63,50 41,28 36,53 152,40 39,62 KRR6586__ 1015689 NUFRR 63,50 41,28 36,53 152,40 39,62 KRR6586__ Objednac slo Katalogov slo H B F L1 L2 b itov desti ka 1 1015659 SUWTCL 76,20 57,15 254,00 66,55 KRR6586__ 1015658 SUWTCR 76,20 57,15 254,00 66,55 KRR6586__

Specifick aplikace

Previous Page
Next Page