Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page v

Innovations Catalog Czech - Page v MASTER KATALOG 2018

v Dal informace naleznete v sti K ( st Druh). Dal informace naleznete v sti G ( st Druh). Nov monolitn vrtky KMH jsou vytvo eny k vrtn tvrzench materil a do 65 HRC. Vrtky ady B94_ bez chlazen st edem jsou speciln ur eny k obrb n tvrzench a povrchov tvrzench materil s vn jm chlazenm. S hlem pi ky 145 jsou tak vhodn jako pilotn vrtky pro adu B95_ s chlazenm st edem a hlem pi ky 140 pro aplikace hlubokho vrtn. Ob ady jsou vybaveny zv tenm jdrem pro zpevn n vrtku a zaoblenou eznou hranou s rohovm sra enm pro odolnost proti vylamovn hrany a zven ivotnosti v t chto problematickch materilech. Dal informace naleznete v sti K ( st Druh).

DISKOV VSTRU NKY RMR A RHR

Dal informace naleznete v sti M ( st Druh).

VCE ELOV ZVITNKY HSS-E

GOtap je ada vce elovch zvitnk , kter m optimalizovan geometrie b it a PVD povlaky schopn zvitovat irokou adu tvrnch materil jako jsou nerezov oceli, uhlkov a legovan oceli, odlvan hlinkov slitiny a tvrn litiny. Univerzlnost zvitnk GOtap p ekra uje hranice obrobku, nebo je mo n je pou t na r znch strojch a p i r znch podmnkch obrb n. Nov zvitnky GOtap TC umo uj zvitovn slepch otvor p i pou it flexibilnch tlakovch upna bez problm s nedodr enm rozm r z d vodu ucpvn t skami. Univerzlnost zvitnk GOtap znamen ni nklady na sklad bez sn en produktivity, konzistentn ivotnost nstroje a vysokou jakost zvit . Vkonnost, kvalita a mo nost p eost en jako u karbidovch vstru nk u pr m r 14-42,5 mm. B n vstru nky maj jeden b it pjen na ocelov t leso nstroje. Nov konstrukce vstru nk Kennametal RMR a RHR vychz z karbidovho disku, kter je p ipjen k zkladnmu ocelovmu t lesu. Vsledkem je vce mo nch p eost en ne u b nch vstru nk s pjenmi b ity a ni nklady na obroben otvoru. Nov povlak KCU05 dok e zajistit kvalitn povrch po vce ne dvojnsobnou dobu ne u konven nch vystru ovacch povlak v zvislosti na materilu obrobku.

GOTAP NOV VRTKY KMH PRO TVRZEN MATERILY.

NOVINKA!

Previous Page
Next Page