Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page vi

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Czech Page vi

kennametal.com

vi

Monolitn stopkov frzy

HLAVN PRODUKTY

Dal informace naleznete v sti O ( st Druh). HARVI III je prvn volbou pro obrb n ruvzdornch slitin, koprovn, st edn dokon ovn a dokon ovn. Sorta Beyond KCSM15 zaji uje maximln b ry materilu a vjime nou ivotnost nstroje p i obrb n titanu a nerezovch ocel, ale tak vjime nou jakost obrobench povrch .

RODINA HARVI III

Dal informace naleznete v sti P ( st Druh).

od HAIMER a Kennametal

DUO- OCK

Duo-Lock je nov revolu n upnn stopkovch karbidovch frz. Tato konstrukce vm nn hlavy kombinuje vysokou p esnost hzivosti a opakovatelnosti dlky s maximln stabilitou, kter z n d l p esn a tm nep ekonateln rozhran pro nro n frzovac aplikace. - Dr kovn plnm pr m rem 1 x D zvyuje b ry materilu pro vznamn vy produktivitu. Standardn dlka ezn sti 1,5 x D pro sn en po tu pr chod . ezn podmnky a ivotnost nstroje je porovnateln s vysoce vkonnmi eznmi nstroji. - Ku elov koprovac frzy pro komplexn 5-os obrb n. Kulov frzy pro 3D koprovn. Vlcov frzy pro st edn obrb n a dokon ovn.

Previous Page
Next Page