Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page D7

Innovations Catalog Dutch - Page D7 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

D7

Krok 3 Vyberte vhodnou b itovou desti ku Krok 4 Zvolte sortu a rychlost

Viz. p ehled zvitovacch b itovch desti ek na stran D11. Zvolte profilovan b itov desti ky s plnm profilem pro plnou kontrolu tvaru zvitu v etn pr m ru. Profilovan b itov desti ky eliminuj nsledn odjehlovn. B itov desti ky s ste nm profilem umo uj vytv et r zn stoupn zvit . Poznamenejte si velikost b itov desti ky pro nsledn vb r dr ku nstroje. Doporu en pro vb r sorty a ezn rychlosti - m/min P klady: Utv en t sky: NT-K nebo NT-CK (pouze ste n profil) Neutrln: NT, NT-C, NTF, NTC, NJ, NJF, NDC-V, NA, NDC, NTB-A/B Pozitivn: NTP, NTK, NJP, NJK

P klad zvitovn Top Notch:

Pou it: Pravostrann vnit n zvit Acme 8 TPI Materil: Legovan oceli Pr m r obrobku: 114,3 mm Dobr podmnky obrb n, posuv sm rem ke skl idlu Doporu en: B itov desti ka: NA3L8 Sorta: KCU10 velikost b itov desti ky: 3 vyvrtvac ty : A40NER3 velikost b itov desti ky: N.3L ezn rychlost: 150 m/min po et p suv *: 12 p suv

Zvitovn

B itov desti ky pro zvitovn Top Notch Vb r b itov desti ky

Velikost b itov desti ky Katalogov slo KCU25/ KC5025 KCU10/ KC5010 2 NT-2RK 3 NT-3RK 4 NT-4RK * Doporu en hodnoty p suv jsou uvedeny v technick sti na stran D97-D101. Materil obrobku Oceli Nerezov oceli Litiny Ne elezn kovy ruvzdorn slitiny Typ b itov desti ky S utva e em nebo neutrln S utva e em nebo pozitivn Neutrln Pozitivn Pozitivn Optimln ezn podmnky KCU10/KC5010 70-260 KCU10/KC5010 90-245 KCU10/KC5010 60-245 KC5410 90-550 KCU10/KC5010 30-150 prvn volba KCU25/KC5025 50-230 KCU25/KC5025 75-230 KCU25/KC5025 50-180 KCU25/KC5025 60-455 KCU25/KC5025 20-120

Previous Page
Next Page