Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B24

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog English Inch Page B24

kennametal.com

B24

CVD -povlakovan sorty karbid

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45 P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

KCP05B

Slo en: Inovativn, kobaltem obohacen substrt s vysokou odolnost proti deformaci se speciln vyvinutm p ilnavm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN. Aplikace: Pro dokon ovn nebo st edn dokon ovn v tiny ocel, PH, feritickch a martenzitickch nerezovch ocel a litin. Vynikajc kombinace odolnosti proti deformacm a pevnosti ezn hrany. Nov povlak v kombinaci s nejmodern j pravou po povlakovn zaru uje vysokou produktivitu s dlouhou p edvdatelnou ivotnost nstroje a vynikajc kvalitu povrchu obrobku.

P K - KCP10B

Slo en: Speciln vyvinut kobaltem obohacen sorta se silnm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN pro maximln odolnost proti ot ru. Aplikace: P esn dokon ovn a st edn obrb n r znch typ materil v etn ocel, PH, feritickch a martenzitickch nerezovch ocel a litin. Kobaltem obohacen substrt zaji uje vyv enou kombinaci mezi odolnost proti deformaci a pevnost ezn hrany, zatmco siln vrstva povlaku zaru uje vjime nou odolnost proti opot eben a tvorb vmol p i vysokch eznch rychlostech. Hladk povlak zaji uje odolnost proti tvorb nr stk a vylamovn ezn hrany a zaru uje vynikajc jakost povrch .

P K -

ISO karbidov b itov desti ky

Sorty a jejich popis

KCP05

Slo en: Inovativn, kobaltem obohacen substrt s vysokou odolnost proti deformaci se speciln vyvinutm p ilnavm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Pro dokon ovn nebo st edn dokon ovn v tiny ocel, PH, feritickch a martenzitickch nerezovch ocel a litin. Vynikajc kombinace odolnosti proti deformacm a pevnosti ezn hrany. Nov povlak v kombinaci s nejmodern j pravou po povlakovn zaru uje vysokou produktivitu s dlouhou p edvdatelnou ivotnost nstroje a vynikajc kvalitu povrchu obrobku.

P K - KCP10

Slo en: Speciln vyvinut kobaltem obohacen sorta se silnm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 pro maximln odolnost proti ot ru. Aplikace: P esn dokon ovn a st edn obrb n r znch typ materil v etn ocel, PH, feritickch a martenzitickch nerezovch ocel a litin. Kobaltem obohacen substrt zaji uje vyv enou kombinaci mezi odolnost proti deformaci a pevnost ezn hrany, zatmco siln vrstva povlaku zaru uje vjime nou odolnost proti opot eben a tvorb vmol p i vysokch eznch rychlostech. Hladk povlak zaji uje odolnost proti tvorb nr stk a vylamovn ezn hrany a zaru uje vynikajc jakost povrch .

P K - KCPK05

Slo en: Kobaltem obohacen substrt s vysokou odolnost proti deformaci se silnm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Vysoce produktivn soustru en ocel a PH nerezovch ocel s nep eruovanmi nebo lehce p eruovanmi ezy. Tato sorta zaji uje vynikajc kombinaci pevnosti ezn hrany a odolnosti proti opot eben p i vysokch eznch rychlostech a umo uje nejrychlej vrobu ocelovch dl . Jej uniktn kombinace substrtu a povlaku z n d l ideln sortu pro hrubovn litin, u kterch je po adavek na vysokou odolnost proti vylamovn ezn hrany.

P K -

Previous Page
Next Page