Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B26

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog English Inch Page B26

kennametal.com

B26

P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

CVD -povlakovan sorty karbid KCK15B

Slo en: Vcevrstv povlak se silnmi vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN na karbidovm substrtu vyvinutm speciln pro litiny. Aplikace: P in konzistentn vkonnost p i vysokorychlostnm obrb n edch a tvrnch litin. Slo en substrtu umo uje b itovm desti km z stat v ezu po dlouhou dobu p i vysokch rychlostech s minimln deformac. Siln CVD povlak a prava po povlakovn zaji uj vbornou odolnost proti ot ru zaji ujc dlouhou a stlou ivotnost. Pou it p i nep eruovanch i lehce p eruovanch ezech.

P K - KCK05B

Slo en: Vcevrstv povlak se st edn silnmi vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN na karbidovm substrtu velmi odolnm deformacm. Aplikace: Ur en pro vysokorychlostn obrb n edch a tvrnch litin. Slo en substrtu a povlaku spole n s pravou po povlakovn zaji uje neuv iteln nr st ivotnosti nstroje, zejmna p i obrb n tvrnch a edch litin s vy pevnost, u kterch je rozm rov stlost obrobku a spolehliv ivotnost nstroje kritick. Vynikajc vsledky p i nep eruovanch ezech a prom nn hloubce ezu.

P K - KCK05

Slo en: Vcevrstv povlak se st edn silnmi vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 na karbidovm substrtu velmi odolnm deformacm. Aplikace: Ur en pro vysokorychlostn obrb n edch a tvrnch litin. Slo en substrtu a povlaku spole n s pravou po povlakovn zaji uje neuv iteln nr st ivotnosti nstroje, zejmna p i obrb n tvrnch a edch litin s vy pevnost, u kterch je rozm rov stlost obrobku a spolehliv ivotnost nstroje kritick. Vynikajc vsledky p i nep eruovanch ezech a prom nn hloubce ezu.

P K - KCP40

Slo en: Hou evnat karbidov sorta s tenkm povlakem MTVCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Pro t k hrubovn uhlkovch, legovanch a nerezovch ocel. Kombinace substrtu a povlaku zaji uje neuv itelnou kombinaci pevnosti provozn bezpe nosti umo ujc vysok b ry materilu i p i nejnro n jch p eruovanch ezech.

P M - KCP40B

Slo en: Hou evnat karbidov sorta s tenkm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN. Aplikace: Pro t k hrubovn uhlkovch, legovanch a nerezovch ocel. Kombinace substrtu a povlaku zaji uje neuv itelnou kombinaci pevnosti provozn bezpe nosti umo ujc vysok b ry materilu i p i nejnro n jch p eruovanch ezech.

P M -

ISO karbidov b itov desti ky

Sorty a jejich popis

Previous Page
Next Page