Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B28

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog English Inch Page B28

kennametal.com

B28

P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

CVD -povlakovan sorty karbid KCM35B

Slo en: Vcevrstv povlak MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN na extrmn hou evnatm substrtu. Aplikace: Vyvinuta pro nejnro n j obrb c aplikace odlvanch nerezovch ocel. Substrt odolv silnm p eruovanm ez m, zatmco povlak zaji uje odolnost proti ot ru pro dosa en dlouh ivotnosti. Let n povrch zamezuje tvorb nr stk i p i nzkch eznch rychlostech. Dodv se ve velikostech b itovch desti ek a geometri ur ench pro vysok posuvy a velk hloubky ezu.

P M - KCM35

Slo en: Vcevrstv povlak MTCVD TiCN-Al 2 O 3 na extrmn hou evnatm substrtu. Aplikace: Vyvinuta pro nejnro n j obrb c aplikace odlvanch nerezovch ocel. Substrt odolv silnm p eruovanm ez m, zatmco povlak zaji uje odolnost proti ot ru pro dosa en dlouh ivotnosti. Let n povrch zamezuje tvorb nr stk i p i nzkch eznch rychlostech. Dodv se ve velikostech b itovch desti ek a geometri ur ench pro vysok posuvy a velk hloubky ezu.

P M - KCM25B

Slo en: Karbidov sorta s vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN. Aplikace: Sorta s CVD povlakem je ur ena pro obecn soustru en austenitickch nerezovch ocel p i st ednch rychlostech a posuvech. Tato sorta p in vjime nou kombinaci pevnosti, odolnosti proti tvorb nr stk a ot ru p i obrb n nerezovch ocel.

P M - KCM15

Slo en: Karbidov sorta s vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Vynikajc sorta pro dokon ovn a st edn obrb n austenitickch nerezovch ocel p i vysokch rychlostech a irokou adu ocel skupin P20-P25. Sorta KCM15 v kombinaci s uniktnmi geometriemi byla vyvinuta pro odolnost proti vrubovmu opot eben a minimln tvorb ot ep . Povrchov prava po povlakovn sni uje nap t, zlepuje p ilnavost povlaku, minimalizuje vylamovn ezn hrany a tvorbu nr stk a zlepuje jakost povrch obrobk .

P M - KCM25

Slo en: Vcevrstv CVD povlak slo en vrstev MTCVD TiCN-Al 2 O 3 na pevnm, kobaltem obohacenm karbidovm substrtu. Aplikace: Sorta s CVD povlakem je ur ena pro obecn soustru en austenitickch nerezovch ocel p i st ednch rychlostech a posuvech. Tato sorta p in vjime nou kombinaci pevnosti, odolnosti proti tvorb nr stk a ot ru p i obrb n nerezovch ocel.

P M -

ISO karbidov b itov desti ky

Sorty a jejich popis

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45

Previous Page
Next Page