Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C2

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog English Inch Page C2

Pokud je p vod chladc kapaliny een tradi nm zp sobem, m ete do ezn hrany p ivd t vce tepla ne si myslte. Tm zkracujete jej ivotnost a prodlu ujete as cyklu. S Beyond Evolution nemuste m nit sv stvajc strojn vybaven. A pou vte vysokotlak nebo nzkotlak chlazen, Beyond Evolution s funkc aktivnho chlazen Active Coolant Control zaji uje del ivotnost nstroje a vy b ry materilu.

Aktivn chlazen Active Coolant Control SNADN dosa en produktivity

Volba vhodnho nstroje m e bt komplikovan a asov nro n. Na principu jednoduchosti jsme vyvinuli nov nstroj, kter USNADN ivot ka dmu opertorovi stroje. Bez ob tovn vkonu nebo rozsahu aplikac Kennametal p edstavuje Beyond Evolution . Beyond Evolution je jednostrann zapichovac a upichovac systm, kter je mo n vyu t i pro vcesm rn soustru en.

USNADN vm den

eln zapichovn Zapichovn Hlubok zapichovn Upichovn Bo n soustru en Sr en hran Koprovn eln soustru en

Efekt utva e e t sky Efekt ventiltoru

P ivd chladic kapalinu p esn na pi ku b itov desti ky do oblasti ezu pod t sku a d tak teplotu. Lep utv en t sek p i vech zapichovacch a upichovacch operacch a vcesm rnm soustru en.

SNADN za tek

P vod VDI P vod 3 P vod 2 P vod 1

C2

Previous Page
Next Page