Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C30

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog English Inch Page C30

kennametal.com

C30

EVBSL32J0320

Vyvrtvac ty e a upichovac plan ety Kennametal

Systm katalogovch sel

Ka d znak v katalogovm sle p edstavuje ur itou vlastnost produktu. Pou ijte nsledujc sloupce a p slun obrzky k snadn identifikaci

Jak funguje systm katalogovch sel?

A16REVEMR0310M030035

symbol mm palcov K 125 5 M 150 6 Q 180 7 R 200 8 S 250 10 T 300 12

EV B S L 32 J 03 20

Nzev skupiny Konstrukce nstroje Typ podp ry Proveden Vka plan ety Celkov dlka Velikost l ka Maximln hloubka ezu

Beyond Evolution B = Plan eta se dv ma l ky S = Standardn N = Neutrln V milimetrech Podle ISO 1B 1F 02 03 04 05 06 08 10 V milimetrech C = Zeslen L = Levostrann G = 90 mm R = Pravostrann J = 110 mm M = 150 mm X = Speciln

Metrick = Pr m ry v mm Palcov = Pr m r v 1/16" p r stcch

A 16 R EV E M R 03 10 M 030035

Ocelov ty s vnit nm chlazenm Pr m r ty e Dlka ty e ada Typ nstroje Typ podp ry Proveden nstroje Velikost l ka b itov desti ky Maximln hloubka ezu Nstrojov jednotky Pr m ry elnho zapichovn

Ocelov vyvrtvac ty s vnit nm chlazenm. Beyond Evolution E = eln (90) M = Maximln podp ra R =Pravos- trann 1F 02 03 04 05 06 08 10

V milimetrech

M =

Metrick

030 = Minimln pr m r v mm S = P m A =

eln zapichovn s vnit n podp rou

L =

Levos- trann

I =

Palcov

035 = Maximln pr m r v mm

Previous Page
Next Page