Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E20

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog French Page E20

kennametal.com

E20

Sorty Beyond

Ni ezn sly umo uj vy ezn rychlosti a zkracuj asy cykl . Vy ivotnost nstroje.

Systm Top Notch je ov enm eenm pro vysokou produktivitu. Systm Top Notch zaji uje konzistentn vkonnost nstroje, p esnou vm nu VBD a vynikajc upnn zaru ujc vynikajc kvalitu povrchu a ivotnost nstroje.

Koprovn Beyond Top Notch

Vlastnosti a vhody

Spolehlivost

Odhadnuteln ivotnost nstroje/rovnom rn opot eben. Odolnost v i ot ru p i odvodu t sek. Stl kvalita povrchu.

Vy produktivita a profit Univerzlnost

Produkty jsou ur eny pro pou it v cel ad aplikac. Pou it p i nzkch a vysokch eznch rychlostech. Kompletn portflio produkt . Dokon ovn a hrubovn ocel, litin, nerezovch ocel a ruvzdornch slitin.

Previous Page
Next Page