Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E8

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog French Page E8

kennametal.com

E8

B itov desti ky Fix-Perfect

n C2FIX-MN

prvn volba alternativn volba Katalogov slo L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 pravostrann C2FIX110404RMN 10,70 4,00 0,40 - - - C2FIX110405RMN 10,70 4,00 0,50 - - C2FIX150510RMN 14,50 5,00 1,00 - - - C2FIX150512RMN 14,50 5,00 1,20 - - - - C2FIX150505RMN 14,70 5,00 0,50 - - - levostrann C2FIX110404LMN 10,70 4,00 0,40 - - - - C2FIX110405LMN 10,70 4,00 0,50 C2FIX110408LMN 10,70 4,00 0,80 - - - C2FIX150510LMN 14,50 5,00 1,00 - - C2FIX150508LMN 14,60 5,00 0,80 - C2FIX150504LMN 14,70 5,00 0,40 - - C2FIX150505LMN 14,70 5,00 0,50 C2FIX180610LMN 17,50 6,00 1,00

Specifick aplikace

P M K N S H

Previous Page
Next Page