Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B9

Innovations Catalog German - Page B9 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B9

Nzkouhlkov (<0,3% C) a snadno obrobiteln oceli ezn rychlost - m/min (SFM) Po te n podmnky Materilov skupina Sorta 135 (450) 180 (600) 225 (800) 275 (900) 320 (1050) 360 (1200) 410 (1350) 455 (1500) 495 (1650) m/min SFM P1 KCP05B/KCP05/KTP10 435 1450 KCP10B/KCP10 395 1320 KCP25B/KCP25 275 925 KCP30B/KCP30/KCP40B/KCP40 210 700 ezn podmnky -FF -FN -MN -RN -RP -11 -UF -LF -FP -MF -MP T k p eruovan ezy KCP10B/ KCP10 KCP25B/ KCP25 KCP30B/ KCP30 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KCU10/ KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 KCU25/ KCP25B/ KCP25 KCP40B/ KCP40B KCP40B/ KCP40B Lehce p eruovan ezy KCP10B/ KCP10 KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KCU10/ KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 KCP25B/ KCP25 Prom nn hloubka ezu, odlitky nebo vkovky KCP05B/ KCP05/ KT315 KCP10B/ KCP10 KCP10B/ KCP10 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KCP30B/ KCP30/ KCP40B/ KCP40 KT315 KCP10B/ KCP10 KCP10B/ KCP10 KCP10B/ KCP10 KCP10B/ KCP10 KCP10B/ KCP10

Nov pr vodce vb rem materilov skupiny Beyond :

Do ka d z t chto esti materilovch skupin byly pro optimalizaci doporu en eznch rychlost p idny materilov podskupiny Beyond.

B itov desti ky Kennametal

Vb r b itov desti ky

Materil ISO ozna en materilov skupiny Po et materilovch podskupin Oceli P 1-6 Nerezov oceli M 1-3 Litiny K 1-3 Ne elezn materily N 1-8 ruvzdorn slitiny S 1-4 Tvrzen materily H 1

n Krok 1 Vyberte typ b itov desti ky n Krok 2 Vyberte sortu n Krok 3 Volba ezn rychlosti

Negativn b itov desti ky Velikost posuvu (mm/ot.) Hloubka ezu (palce) Hloubka ezu (mm) -RN -RP* (pozitivn) Hrubovn -FN Dokon ovac -MN St edn obrb n Posuv (palec/ot.) -FF P esn dokon ovn *-RP - Dodate n geometrie pro vysokopevnostn materily. P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Previous Page
Next Page