Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C6

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog German Page C6

kennametal.com

C6

Zapichovn a upichovn

P t jednoduchch krok ke zlepen produktivity n Krok 1 Zvolte zapichovac a upichovac aplikaci Co pot ebujete v d t:

Hloubku zpichu, ku a profil. Obrb n materil. Provd n operace (vnit n a vn j zapichovn, soustru en, eln zapichovn a upichovn). Velikost upnacho rozhran stroje.

pr m r obrobku Velikost l ka b itov desti ky <25 mm 3 25-50 mm 4 >50 mm 5-10

n Krok 2 Zvolte typ utva e e a velikost posuvu

V zvislosti na aplikaci a velikosti l ka vyberte doporu enou geometrii a po te n velikost posuvu.

Obecn doporu en pro vb r velikosti b itov desti ky

Previous Page
Next Page