Home >> GESAMTKATALOG 2018 TEIL 1 DREHWERKZEUGE Deutsch >> Page E10

GESAMTKATALOG 2018 - Innovations Catalog German Page E10

kennametal.com

E10

Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend D2FIX150505RFN 13,90 5,00 0,50 -

Fix-Perfect Wendeschneidplatten

n D2FIX-MS

Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend D2FIX150505RMS 13,90 5,00 0,50 - - - D2FIX150503RMS 14,10 5,00 0,30 - - - linksschneidend D2FIX150505LMS 13,90 5,00 0,50 - - - D2FIX150503LMS 14,10 5,00 0,30 - - - Erste Wahl Alternative

n D2FIX-FN n D2FIX-RN

Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend D2FIX150505RRN 14,50 5,00 0,50 - - linksschneidend D2FIX150505LRN 14,50 5,00 0,50 - - -

n E2FIX-HP

Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend E2FIX100505RHP 10,50 5,00 0,50 - - - linksschneidend E2FIX100505LHP 10,50 5,00 0,50 - - - P M K N S H

Anwendungsspezifische Drehbearbeitung

Previous Page
Next Page