Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E57

Innovations Catalog German - Page E57 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

E57

Oprava profil elezni nch kol/orovnn soukol

Soustru nick nstroje Soustruh pro obrb n elezni nch kol portlovho typu n Orovnvn profil nkolk

POZNMKA: Nutn pou t dv b itov desti ky.

Pln automatizovan soustruh pro nro n operace s integrovanou m c jednotkou pro ur en opot eben profil elezni nch soukol. Lo e stroje portlovho soustruhu umo uje pr b nou obrb c operaci. Vhodn een pro obrb n soukol pro lokomotivy a p epravn, osobn a nkladn vagny. Maximln produktivita p i minimlnch provoznch nkladech. Rychl vm na b itovch desti ek u nstroj p ipevn nch do nstrojovho bloku. Jednotliv ocelov upnac jednotky jsou navr eny pro snadnou vm nu a oto en ka d b itov desti ky. P esnost umst n b itov desti ky v t lese nstroje je v rozsahu +/- 0,08 mm. Nemaj horn upnku podlhajc opot eben a zp sobujc mo nou kolizi s odvd nmi t skami. Vm nn ocelov upnac jednotka chrn dr k nstroje p ed pokozenm. Nov b itov desti ky s lepm utv enm t sek.

n Obrb n tvaru nkolku kola

POZNMKA: Nutn pou t dv b itov desti ky.

Specifick aplikace

Objednac slo Katalogov slo H F L1 L2 FA L1A b itov desti ka 1 1015754 HUWTCL 80,00 76,20 275,00 63,50 3,00 KRR6586__ 1015723 HUWTCR 80,00 76,20 275,00 63,50 3,00 KRR6586__ Objednac slo Katalogov slo H B F L1 L2 L1A b itov desti ka 1 1015688 FUWTCL 76,20 57,15 76,20 254,00 66,55 3,05 KRR6586__ 1015687 FUWTCR 76,20 57,15 76,20 254,00 66,55 3,05 KRR6586__

Previous Page
Next Page