Home >> GESAMTKATALOG 2018 TEIL 1 DREHWERKZEUGE Deutsch >> Page E9

Innovations Catalog German - Page E9 GESAMTKATALOG 2018

kennametal.com

E9

Fix-Perfect Wendeschneidplatten

n D2FIX-MN

Erste Wahl Alternative

n D2FIX-HP

Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend D2FIX110405RMN 10,50 4,00 0,50 - - D2FIX150508RMN 14,20 5,00 0,80 - - - D2FIX150505RMN 14,50 5,00 0,50 - - D2FIX150504RMN 14,60 5,00 0,40 - - - D2FIX150503RMN 14,70 5,00 0,30 - - - linksschneidend D2FIX110405LMN 10,50 4,00 0,50 - - D2FIX150508LMN 14,20 5,00 0,80 - - - D2FIX150505LMN 14,50 5,00 0,50 - - - Katalognummer L10 S R e KCP10 KCP25 KCP40 KCM15 KCU10 KCU25 rechtsschneidend D2FIX110404RHP 10,00 4,00 0,40 - - - - D2FIX110403RHP 10,10 4,00 0,30 - D2FIX150508RHP 13,60 5,00 0,80 - - - D2FIX150504RHP 14,00 5,00 0,40 - - - D2FIX150503RHP 14,10 5,00 0,30 - linksschneidend D2FIX110403LHP 10,10 4,00 0,30 - - - D2FIX150508LHP 13,60 5,00 0,80 - - - D2FIX150503LHP 14,10 5,00 0,30 - - -

Anwendungsspezifische Drehbearbeitung

P M K N S H

Previous Page
Next Page