Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B39

Innovations Catalog Italian - Page B39 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B39

P i pou it tohoto jednoduchho pr vodce snadno vyhledte pot ebn nstroj pro vai aplikaci.

Dr ky nstroj

Systm katalogovch sel

16 16 H 09 KC 03

Rozm ry stopky Dlka nstroje Velikost b itov desti ky Dal informace

Vka b itov desti ky (voliteln)

KC = 04 = 4,76 mm Kenclamp 06 = 6,35 mm H4 = Upnac systm Wedgelock M = Upnac systm MTS pro keramick a PcBN b itov desti ky Sedm a osm pozice zna velikost pr ezu upnac stopky dr ku. Pokud je velikost ky "B" nebo vky "H" jednocifern, pak je p ed touto slic uvedena nula. P klad: 8,0 mm = 08 L1 ISO 32 A 40 B 50 C 60 D 70 E 80 F 90 G 100 H 110 J 125 K 140 L 150 M 160 N 170 P 180 Q 200 R 250 S 300 T 350 U 400 V 450 W 500 Y

Speciln kon- strukce

X Dlka ezn hrany L10 H estihran 120 C Kosodlnk 80 D 55 O Osmihran 135 E 75 M 86 V 35 P P tihran 108 W Trigon 80 s roz enmi hly v rozch S tverec 90 L Pravohl 90 T Trojhelnk 60 A Rovnob nk 85 R Kruhov - B 82 K 55 DCLNR 1616H09KC03

Previous Page
Next Page