Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page iii

Innovations Catalog Italian - Page iii MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

iii Dal informace naleznete v sti B. Dal informace naleznete v sti B. KBK45 je nov sorta s vysokm obsahem PcBN ur en pro vysoce vkonn obrb n dl z ed litiny, jako jsou brzdov kotou e nebo setrva nky. Je navr ena pro sn en odpadu z nevyu itch roh , sni uje nklady na obroben dl dky prodlou en vm ny nstroj mezi sm nami a zvyuje vkonnost pou itm spolehliv jho produktu. KBK45 zaru uje vynikajc cenu za obroben dl. KBH20 je ideln sortou PCBN pro tvrd soustru en p i nep eruovanch nebo lehce p eruovanch ezech a do st edn nro nch p eruen ezu. Struktura i odlin proveden ezn hrany zaru uje zk a opakovateln tolerance obrobk , vynikajc jakost povrch a integritu povrchu - i p i vysokch eznch rychlostech. KBH20 je nov substrt pro aplikace s povrchov vytvrzenmi dly v etn ozubench kol, h del a dalch dl do pohonnch jednotek. Nano-kompozitn povlak umo uje pou it p i vych eznch rychlostech a prodlu uje ivotnost. Vylepen p prava ezn hrany zaji uje del ivotnost nstroje, spolehlivou vkonnost a lep jakost povrchu.

SOUSTRU EN LITIN SE SORTOU KBK45 TVRD SOUSTRU EN SE SORTOU KBH20

Previous Page
Next Page