Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C3

Innovations Catalog Japanese - Page C3 MASTER KATALOG 2018

Problm: Tradi n jednostrann zapichovac a upichovac systmy nejsou schopny zajistit kvalitn povrchy vzhledem k nedostate n stabilit . een: Patentovan l ko s novou trojitou klnovou dr kou Beyond Evolution zaji uje funk n stabilitu a minimalizuje chv n. T i kontaktn plochy zaru uj neporovnatelnou stabilitu: V kombinaci s utva e i GUP a CF p in l ko s trojitou klnovou dr kou vynikajc jakost povrchu.

L ko s trojitou klnovou dr kou

SNADNO zaji uje hladk povrchy

Horn a spodn V dr ka

Konstrukce V-dr ky

P esn a bezpe n upnut b itov desti ky pro vy tuhost a rozm rovou p esnost. Nep ekonateln stabilita p i zapichovacch a upichovacch operacch a vcesm rnm soustru en.

+30%

100%

Nov technologie sorty a vynikajc utv en t sky zaji uje a o 30% vy produktivitu!

SNADNO et penze

Beyond Evolution s funkc aktivnho chlazen Active Coolant Control, l kem s trojitou klnovou dr kou a sortami Beyond Drive s technologi detekce opot eben zaji uje del ivotnost nstroje, maximln stabilitu a vy b ry materilu, kter vedou k a o 30% vy produktivit .

Nai aplikaci NOVO m ete tak pou t jako pr vodce k sprvn volb ! Dal informace naleznete na kennametal.com/novo. NOVO: Digitln zdroj pro dodvky chytrch obrb cch een

Previous Page
Next Page