Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B1

Innovations Catalog Korean - Page B1 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B1

ISO soustru en

Systm vb ru b itov desti ky ..................................................................................................................................B2-B21 Sorty Kennametal a jejich popis/oblast pou it ........................................................................................................B22-B29 Geometrie utva e t sek, posuvy, hloubky ezu a oblast pou it .........................................................................B30-B35 Dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, p ehled kazet, ISO kdy .....................................................................................B36-B45 Negativn b itov desti ky Kenloc, dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, kazety a roubem upnan hlavy ............................................................................................................................B46-B165 Pozitivn b itov desti ky Kendex, dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, kazety a roubem upnan hlavy ...........B166-B174 roubem upnan b itov desti ky, dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, kazety a roubem upnan hlavy .........B175-B273 B itov desti ky z modernch materil , dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, kazety a roubem upnan hlavy ....... B274-B378 Modern materily pro litiny ....................................................................................................................B278-B300 Modern materily pro tvrd soustru en .................................................................................................B302-B324 Modern materily pro ruvzdorn slitiny...............................................................................................B326-B337 PCD b itov desti ky ..............................................................................................................................B338-B352 Dr ky nstroj , vyvrtvac ty e, kazety a roubem upnan hlavy ..........................................................B353-B378 Antivibra n ty e ....................................................................................................................................................B380-B387

Kennametal aplikace pro mobiln telefony umo uj snadn p stup ke kalkultor m a k informacm o produktech na obou platformch mobilnch za zen iPhone i Android . Zde uvdme n kolik kl ovch funkc...

Aplikace pro mobiln telefony

POZNMKA: Tyto aplikace jsou aktuln dostupn pouze v Anglick verzi. Do budoucna je v plnu p elo en t chto aplikac do dalch jazykovch verz.

Jsou zde aplikace nap klad pro: RYCHLOSTI & POSUVY

Zobrazte si informace o posuvech a eznch rychlostech v oblasti kovoobrb n.

DOSTUPNOST PRODUKT

Zkontrolujte globln dostupnost produkt . Po zadn p ihlaovacch daj do Kennametal Konnect uvidte i dostupn mno stv.

KALKULTORY

Vyu ijte nae kalkultory obrb n pro aplikace vrtn a frzovn. Naskenovnm rovho kdu m ete zskat ezn podmnky pro nejvy produktivitu, ivotnost, nejlep cyklov as a kontrolu t sky.

Previous Page
Next Page