Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B27

Innovations Catalog Korean - Page B27 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B27

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

CVD -povlakovan sorty karbid P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45 KCM15B

Slo en: Karbidov sorta s vcevrstvm povlakem MTCVD TiCN-Al 2 O 3 . Aplikace: Vynikajc sorta pro dokon ovn a st edn obrb n austenitickch nerezovch ocel p i vysokch rychlostech a irokou adu ocel skupin P20-P25. Sorta KCM15B v kombinaci s uniktnmi geometriemi byla vyvinuta pro odolnost proti vrubovmu opot eben a minimln tvorb ot ep . Povrchov prava po povlakovn sni uje nap t, zlepuje p ilnavost povlaku, minimalizuje vylamovn ezn hrany a tvorbu nr stk a zlepuje jakost povrch obrobk .

P M - KCK20B

Slo en: Speciln zpevn n povlak MTCVD TICN-Al 2 O 3 -TiOCN na ot ruvzdornm substrtu. Aplikace: Speciln vyvinuta pro maximln adhezi povlaku a pevnost ezn hrany a je vhodn pro p eruovan ezy tvrnch a edch litin s pou itm ezn kapaliny. irok rozsah pou it od dokon ovn po hrubovn s maximln produktivitou a v p padech, kdy vy adujete pevnost a spolehlivost.

P K - KCK15

Slo en: Vcevrstv povlak se silnmi vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 na karbidovm substrtu vyvinutm speciln pro litiny. Aplikace: P in konzistentn vkonnost p i vysokorychlostnm obrb n edch a tvrnch litin. Slo en substrtu umo uje b itovm desti km z stat v ezu po dlouhou dobu p i vysokch rychlostech s minimln deformac. Siln CVD povlak a prava po povlakovn zaji uj vbornou odolnost proti ot ru zaji ujc dlouhou a stlou ivotnost. Pou it p i nep eruovanch i lehce p eruovanch ezech.

P K - KCK20

Slo en: Speciln zpevn n povlak MTCVD TICN-Al 2 O 3 na ot ruvzdornm substrtu. Aplikace: Speciln vyvinuta pro maximln adhezi povlaku a pevnost ezn hrany a je vhodn pro p eruovan ezy tvrnch a edch litin s pou itm ezn kapaliny. irok rozsah pou it od dokon ovn po hrubovn s maximln produktivitou a v p padech, kdy vy adujete pevnost a spolehlivost.

P K -

Sorty a jejich popis

ISO karbidov b itov desti ky

Previous Page
Next Page