Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page D46

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Korean Page D46

kennametal.com

D46

Po adovan informace: Vn j/vnit n operace Ot ky v etene/typ zvitu. Sm r posuvu.

L R L R

Typ zvitu Proveden dr ku nstroje Proveden b itov desti ky Posuv sm rem od skl idla Opa n roubovice* Vn j prav zvit Vn j lev zvit Vnit n prav zvit Vnit n lev zvit Posuv sm rem ke skl idlu Standardn roubovice DOPORU ENO Vn j lev zvit Vn j prav zvit Vnit n lev zvit Vnit n prav zvit

L R L R L R

Zvitovn

B itov desti ky LT pro zvitovn P t jednoduchch krok ke zlepen produktivity

Katalogov slo Velikost b itov desti ky Minimln p edvrtan pr m r Podlo ka b itov desti ky S0812LSER2 2IRA60 16,5 mm SM-YI3 S2020LSER3 3IR... 36,8 mm SM-YI3 Po adovan informace: Vn j/vnit n operace Minimln pr m r vyvrtvn (pro vnit n operace). Proveden nstroje. Velikost b itov desti ky . Velikost b itov desti ky mus odpovdat velikosti uveden u dr ku nstroje:

Zvolte vhodn dr k nstroje pro danou velikost a proveden b itov desti ky:

*P i pou it s negativn podlo kou POZNMKA: Viz. p ehled zvitovacch b itovch desti ek na stran D50.

Krok 1 Zvolte zp sob zvitovn a proveden nstroje Krok 2 Zvolte dr k nstroje z katalogu

Velikost b itov desti ky Katalogov slo KCU25/KC5025 11 2IRA60 16 3IRAG60 Zvolte profilovan b itov desti ky s plnm profilem pro plnou kontrolu tvaru zvitu v etn pr m ru. Profilovan b itov desti ky eliminuj pot ebu odjehlovn a zaji uj nejlep ivotnost nstroje pro danou rozte . B itov desti ky s ste nm profilem nabzej flexibilitu vytv et r zn stoupn zvit jednm druhem b itov desti ky. Poznamenejte si velikost b itov desti ky pro nsledn vb r dr ku nstroje.

Krok 3 Vyberte vhodnou b itovou desti ku

Previous Page
Next Page