Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page D9

Innovations Catalog Korean - Page D9 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com/novo

NOVO ZN CAD/CAM

Po dopln n aplikace NOVO do vaeho tmu budou vae CAD/CAM mo nosti daleko vce p esn, pru n a produktivn.

S NOVO: Vkonn digitln znalosti aplikace NOVO nepomhaj jen programtorovi nalzt sprvn nstroj, ale automaticky integruj vechna data o nstroji do kompletnho CAD/CAM een. Integrace vech dat o nstrojch usnad uje naprogramovn dlu v krtkm ase - et v as. P ed NOVO: Programtor by byl ve svm CAD/ CAM softwaru a programoval by dl. Vyu val by zastaral metody vyhledvn nstroje v katalogu a nsledn by ru n zadval informace o nstroji z katalogu do CAD/CAM softwaru. Existuje obava, e je een p i vb ru ji p edjman a je vyu ita jen st mo nch nstroj . Aplikace NOVO vs ujist, e mte sprvn nstroje na vaich strojch, ve sprvnm sledu. Vede k bezchybnm kon m, kter urychluj ka dou operaci a maximalizuj ka dou sm nu. kennametal.com/novo

Previous Page
Next Page