Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C11

Innovations Catalog Portuguese - Page C11 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

C11 KCP10B Slo en: Sorta speciln navr en pro odolnost proti ot ru s novm povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN s vynikajc adhez jednotlivch vrstev. Aplikace: P esn dokon ovn a st edn obrb n r znch typ materil v etn ocel, PH, feritickch a martenzitickch nerezovch ocel a litin. Kobaltem obohacen substrt zaji uje vyv enou kombinaci mezi odolnost proti deformaci a pevnost ezn hrany, zatmco siln vrstva povlaku zaru uje vjime nou odolnost proti opot eben a tvorb vmol p i vysokch eznch rychlostech. Hladk povlak zaji uje odolnost proti tvorb nr stk a vylamovn ezn hrany a zaru uje vynikajc jakost povrch .

P K

- KCP25B Slo en: Hou evnat kobaltem obohacen sorta s povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN s vynikajc adhez jednotlivch vrstev. Aplikace: Nejlep sorta pro veobecn soustru en v tiny ocel a feritickch a martenzitickch nerezovch ocel. Slo en substrtu zaru uje dobrou odolnost proti deformaci a vynikajc pevnost ezn hrany. Povlak zaru uje dobrou odolnost proti ot ru v irokm psmu eznch podmnek a prava po povlakovn sni uje vylamovn ezn hrany a p ilnavost povlaku k substrtu, m je dosa eno del ivotnosti nstroje a vy jakosti obrobenho povrchu.

P K

- KCK20B Slo en: Vcevrstv povlak se silnmi vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 -TiOCN na karbidovm substrtu vyvinutm speciln pro litiny. Aplikace: P in konzistentn vkonnost p i vysokorychlostnm obrb n edch a tvrnch litin. Slo en substrtu umo uje b itovm desti km z stat v ezu po dlouhou dobu p i vysokch rychlostech s minimln deformac. Siln CVD povlak a prava po povlakovn zaji uj vbornou odolnost proti ot ru zaji ujc dlouhou a stlou ivotnost. Pou it p i p eruovanch i nep eruovanch ezech.

P K

-

Beyond Evolution

Sorty a jejich popis

Odolnost proti opot eben

Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty

05 10 15 20 25 30 35 40 45

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

CVD-povlakovan sorty karbid

P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

KCM35B Slo en: Vcevrstv CVD povlak TiN-MT-TiCN-Al 2 0 3 -TiOCN na extrmn pevnm substrtu. Aplikace: KCM35B je vynikajc univerzln hrubovac sorta pro obrb n nerezovch ocel a hrubovn ocel p i soustru nickch a upichovacch aplikacch. Substrt p in vy hou evnatost spole n s povlakem s vy odolnost proti ot ru a spolehlivost p i vysokch eznch teplotch s detekc opot eben. Let n povrch zlepuje pevnost ezn hrany, zaji uje hladk vn j povrch pro ni ezn sly a ochranu proti tvorb nr stk na ezn hran i p i nzkch eznch rychlostech. Sorta se dodv v r znch velikostech a geometrich ur ench pro vy posuvy a velk hloubky ezu.

P M S

-

Previous Page
Next Page