Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page D5

Innovations Catalog Portuguese - Page D5 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

D5

P esn brouen tvary zvit Vynikajc utv en t sky

Zamezuj tvorb nr stku na ezn hran . P esn obrb n v tiny b nch materil . Sni uje ezn sly. Zaru uje p esn a vysoce kvalitn zvity. Zamezuj tvorb dlouhch problematickch t sek. Vynikajc volba pro vnit n zvitovn. S ste nm profilem pro 60 zvity.

POZNMKA: Dr ky jsou zkonstruovny pro uchycen b itovch desti ek po hlem 3 zaji ujcm dostate n zp tn odleh en.

B itov desti ky Top Notch jsou dostupn v sortch KCU10 a KCU25 , kter spl uj nroky na ezn hrany b itovch desti ek ur ench pro zvitovn. Univerzlnost systmu Top Notch vm umo uje pou it zvitovacch i zapichovacch b itovch desti ek ve stejnm dr ku nstroj .

Previous Page
Next Page