Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E56

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Portuguese Page E56

kennametal.com

E56

Orovnvn elezni nch kol a nprav s geometriemi Beyond RU a UP

Vechny nstroje Kennametal vyu vaj nejmodern j technologii pro maximln b ry materil a vysokou produktivitu. Standardn dostupn b itov desti ky a ni po et nstroj sni uj skladov a vrobn nklady. Tyto nstroje jsou ur eny pro opravy elezni nch kol, vrtn kol, orovnvn kol, soustru en h del a dokon ovn lo iskovch ep .

Za t chto nro nch podmnek dosahuj vynikajc vsledky dky kratm vrobnm as m a ni m nklad m na dr bu: Vhody soustru nickch nstroj Kennametal pro obrb n elezni nch kol

Plochy od brzd n. P eh t msta od koliz. P eh t pohonnch kol. Nadm rn ot epy a vronky, kter jsou zpevn ny neoby ejn vysokmi tlaky. Nevyv en kolo zp sobujc nadm rn opot eben na stran nkolku. Robustn ocelov upnac systm. Nemaj horn upnku podlhajc opot eben a zp sobujc mo nou kolizi s odvd nmi t skami. Upnac jednotka z tvrzen oceli zabra uje mo nmu posunut b itov desti ky. Rychl vm na ocelov upnac jednotky. Rychl a bezproblmov vm na b itovch desti ek. Odoln i p i t km obrb n vytvrzench elezni nch kol.

RU-Univerzln hrubovn UP-Univerzln pozitivn

Vlastnosti a vhody

Previous Page
Next Page