Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page D47

Innovations Catalog Russian - Page D47 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

D47

Zvitovn

B itov desti ky LT pro zvitovn P t jednoduchch krok ke zlepen produktivity

Volba sprvn podlo ky: SMYE... pro vn j prav nebo vnit n lev zvity SMYI... pro vn j lev nebo vnit n prav zvity Pokud je doporu en podlo ka jin, ne ta dodan s dr kem nstroj , je nutn ji objednat samostatn . POZNMKA: Optimalizujte vae zvitovac operace pou itm sprvnho hlu p suvu a sprvnou rychlost p suvu. Viz. technick st na stran D88-D110. Dal detailn informace o vb ru podlo ek jsou uvedeny tak na stran D109-D110. POZNMKA: Viz. p ehled zvitovacch b itovch desti ek na stran D50.

Krok 4 Zvolte vhodnou podlo ku Krok 5 Zvolte sortu a eznou rychlost Doporu en pro vb r sorty a ezn rychlosti - m/min

Po adovan informace: Tvar zvitu (zvity na palec nebo stoupn). St edn pr m r. Typ roubovice (proveden nstroje, sm r posuvu, chod zvitu). Po et chod . Posuv sm rem ke skl idlu Standardn roubovice DOPORU ENO Prav zvit/pravostrann nstroj Lev zvit/levostrann nstroj Posuv sm rem od skl idla Opa n roubovice Lev zvit/pravostrann nstroj Prav zvit/levostrann nstroj Materil obrobku P M K N S Kenna Perfect Typ b itov desti ky CB s utva e em CB s utva e em Optimln ezn podmnky KC5010 70-260 KC5010 90-245 KC5010 60-245 KC5010 90-550 KC5010 30-150 prvn volba KC5025 50-230 KC5025 75-230 KC5025 50-180 KC5025 60-455 KC5025 20-120 Kenna Universal Typ b itov desti ky -K s utva e em Volba KU25T 45-210 KU25T 70-205 KU25T 45-160 KU25T 55-410 KU25T 20-110

Previous Page
Next Page