Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B30

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Spanish Page B30

kennametal.com

B30

P Oceli M Nerezov oceli K Litiny N Ne elezn kovy S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily P Oceli M Nerezov oceli K Litiny N Ne elezn kovy S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Geometrie s utva e em t sky

P ehled n Vb r geometrie - dle velikosti posuvu a hloubky ezu

Operace Aplikace b itov desti ky Geometrie b itovch desti ek Profil Velikost posuvu - mm 0,04 0,063 0,01 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 5,0 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 Hloubka ezu - mm St edn obrb n MG-MP 0,2-0,5 0,8-5,1

Zna en geometrie s utva e em - p klad: MG-MP = CNMG-432MP Rozsah posuv - pro nejlep vsledky pou vejte jako st ed 60% z rozsahu Obrb c operace - pro kterou je ur ena geometrie b itov desti ky Primrn skupina materilu obrobku Obrzek b itov desti ky Geometrie utva e e - obrzek plat pro rohovou st b itov desti ky Rozsah hloubky zpichu - pro vechny b itov desti ky z programu vybrejte men pro leh ezy a v t velikosti pro velk hloubky zpichu

POZNMKA: Pro detailn informace a doporu en sort a geometri pou ijte systm vb ru Kennametal Beyond na stran B8-B21.

Previous Page
Next Page