Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page C10

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Spanish Page C10

kennametal.com

C10

Beyond Evolution

Sorty a jejich popis

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Odolnost proti opot eben

Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty

05 10 15 20 25 30 35 40 45

Sorty K313 Slo en: Tvrd, nelegovan jemnozrnn sorta WC/Co s nzkm obsahem pojiva. Aplikace: Vynikajc odolnost proti opot eben a vysokou pevnost p i obrb n titanu, litin, austenitickch nerezovch ocel, nekovovch materil , ruvzdornch materil a ne eleznch kov . Vynikajc odolnost proti teplotn deformaci a vrubovmu opot eben. Struktura zrn je kontrolovna z hlediska minimlnho vskytu mezer a trhlin, kter by mohly sn it dlouhou a spolehlivou funkci.

M K N S

- KCU10 Slo en: Vylepen PVD povlak na velmi pevnm nelegovanm karbidovm substrtu. Nov vylepen povlak zlepuje pevnost ezn hrany v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Aplikace: Sorta KCU10 je vhodn pro dokon ovn nebo veobecn soustru en v tiny materil v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Obrb n v tiny ocel, nerezovch ocel, litin a ne eleznch materil a t ce obrobitelnch materil dky vy pevnosti ezn hrany a mo nosti pou it za vych eznch rychlost a posuv .

P M K N S

-

H

KCU25 Slo en: Vylepen sorta z jemnozrnnho nelegovanho substrtu s PVD povlakem AlTiN. Nov vylepen povlak zlepuje pevnost ezn hrany v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Aplikace: Sorta KCU25 je vhodn pro veobecn obrb n v tiny ocel, nerezovch ocel, litin a ne eleznch materil a t ce obrobitelnch materil dky vy pevnosti ezn hrany a mo nosti pou it za vych eznch rychlost a posuv .

P M K N S

-

Previous Page
Next Page