Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page E44

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Spanish Page E44

kennametal.com

E44

Nejlep zkuenosti s produktivitou

Kennametal, jako spolehliv partner, zaru uje svm zkaznk m prvot dn vzkum a vvoj s neustlou dodvkou vysoce inovativnch produkt pro zven va produktivity. Certifikace podle ISO 9001. QS 9000 TES a VDA 6.4 zaru uje nejvy mo nou jakost vrobk .

Nejvy vkon, men vliv na ivotn prost ed

Dky technologii dok eme oboje. Kennametal pomh zkaznk m zam it se na hlavn p iny nestabilnho chovn velmi slo itch vrobnch systm a zrove zlepit kvalitu, vkonnost a sn it nklady. Krom nabdky nejmodern jch obrb cch nstroj a technologi je n Vvojov tm p ipraven analyzovat vae sou asn vrobn postupy a pomoci vm najt nov cesty pro zlepen celkov produktivity.

Vjime n porozum n Kennametalu vrob elezni nch dopravnch prost edk nm dv mo nost nabdnout Vm neporovnateln speciln slu by upraven p esn podle Vaich pot eb. Dodvme vm p idanou hodnotu tm, e pe liv studujeme pot eby vs - naeho zkaznka a tm, e inovujeme nae produkty na zklad va zp tn vazby. Nam clem je vae vy konkurenceschopnost - jak v tuzemsku, tak i v mezinrodnm m tku.

eleznice

Previous Page
Next Page