Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page B23

Innovations Catalog Turkish - Page B23 MASTER KATALOG 2018

kennametal.com

B23

KCU25

Slo en: Vylepen sorta z jemnozrnnho nelegovanho substrtu s PVD povlakem AlTiN. Nov vylepen povlak zlepuje pevnost ezn hrany v irokm rozsahu eznch rychlost a posuv . Aplikace: Sorta KCU25 je vhodn pro veobecn obrb n v tiny ocel, nerezovch ocel, litin a ne eleznch materil a t ce obrobitelnch materil dky vy pevnosti ezn hrany a mo nosti pou it za vych eznch rychlost a posuv .

P M K N S -

Povlaky umo uj pou it vysokch eznch rychlost a jsou ur eny pro dokon ovn a lehk hrubovn.

PVD -povlakovan sorty karbid KC5410

Slo en: PVD povlak TiB 2 na nelegovanm substrtu velmi odolnm deformacm. Aplikace: Ur en pro hrubovn, st edn dokon ovn a dokon ovn snadno obrobitelnch (podeutektickch <12,2% Si) slitin hlinku a ho ku. Povlak TiB 2 je tvrd ne TiN a TiAlN a m extrmn hladk povrch pro ni povrchov t en, lep odvod t sek a vynikajc odolnost proti ot ru. Tvorba nr stk je minimln vzhledem k velmi nzk afinit tohoto povlaku k hlinku. Jedn se o nelegovan, jemnozrnn substrt s ostrmi eznmi hranami, hladkm povrchem a vynikajc odolnost proti teplotn deformaci a kompaktnost eznch hran. Brouen b itov desti ky jsou p ed povlakovnm navc let ny a maj velmi ostr b ity. Lisovan desti ky jsou lehce honovny.

N - P Oceli M Nerezov oceli K Litina N Ne elezn materily S ruvzdorn slitiny H Tvrzen materily

Odolnost proti opot eben Hou evnatost

Povlak Vlastnosti sorty 05 10 15 20 25 30 35 40 45 KC5010

Slo en: Vylepen PVD povlak TiAlN na velmi pevnm nelegovanm karbidovm substrtu. Aplikace: Sorta KC5010 je vhodn pro dokon ovn nebo veobecn soustru en v tiny materil p i vych eznch rychlostech. Obrb n v tiny ocel, nerezovch ocel, litin a ne eleznch materil a ruvzdornch slitin p i stabilnch podmnkch obrb n. Dobr vsledky i p i obrb n tvrzench ocel nebo materil s krtkou t skou .

P M K N S - H KC5025

Slo en: Sorta s pevnm ultra jemn nelegovanm substrtem s PVD povlakem TiAlN. Aplikace: Pro obecn obrb n ocel, nerezovch ocel, ruvzdornch materil , titanu a ne eleznch kov . Nejlepch vsledk dosahuje p i nzkch a st ednch eznch rychlostech a je schopna zvldnout p eruovan ezy a vysok posuvy.

P M K N S -

Sorty a jejich popis

ISO karbidov b itov desti ky

Previous Page
Next Page