Home >> MASTER KATALOG 2018 ČÁST PRVNÍ SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE Čeština >> Page iv

MASTER KATALOG 2018 - Innovations Catalog Turkish Page iv

Vrtn

HLAVN PRODUKTY

Dal informace naleznete v sti G ( st Druh). DFSP je nov jmno roz en platformy vrtk s b itovmi desti kami Drill Fix DFS . Standardn rozsah pr m r je nyn 14-55 mm v pom rech dlky L/D 2 x D, 3 x D, 4 x D a 5 x D. Vrtky DFSP spojuj vhody pou it ekonomickch tvercovch desti ek ve vn jm l ku s trojhelnkovmi desti kami, kter zaji uj vynikajc soust ednost otvoru. Tyto vrtky s vm nnmi b itovmi desti kami p inej vy b ry materilu a vy jakost povrchu a p most otvoru. Nov b itov desti ky DS a LP s utva e em je mo n pou t pro vrtky s b itovmi desti kami Drill Fix DFSP, DFT a HTS a tak pro modulrn vrtky KSEM PLUS . Tyto b itov desti ky zaji uj vynikajc utv en t sky p i obrb n nzkouhlkovch ocel a dalch materil s dlouhou t skou. Vechny nov monolitn karbidov vrtky ady B21_ SGL jsou ur eny pro nerezov oceli a nabzej vysok vkon a dlouhou ivotnost tak u ruvzdornch slitin a b nch ocel. Kombinac uniktnch vlastnost, jako jsou nov SGL-geometrie s patentovanm pr ezem a novou konstrukc dr ek, a nejlepho povlaku ve sv t d , jsou vrtky ady B21_SGL nejproduktivn jm nstrojem pro velkoobjemovou vrobu.

VRTKY S B ITOVMI DESTI KAMI DS A LP PERFEKTN SPOJEN VHOD MONOLITNHO KARBIDU A VYM NITELNCH B ITOVCH DESTI EK.

NOV SGL VRTKY S CHLAZENM ST EDEM PRO NEREZOV OCELI.

Dal informace naleznete v sti J ( st Druh). Nov tangenciln b itov desti ky CounterFix Micro (CFM) nabz nov een pro zlepen procesu p i vrtn, sr en hran a zahlubovn. P i vrob specilnch stup ovitch nstroj je mo n vytv et velmi jemn kroky, maj del ivotnost ezn hrany a zaji uj vy jakost obrobenho povrchu. B itov desti ky CFM je mo n pou t s vrtky KenTIP, KSEM a Drill Fix a tak se specilnmi zahlubovacmi nstroji.

MAL B ITOV DESTI KY, KTER P INEJ VELKOU ZM NU!

Dal informace naleznete v sti H ( st Druh). Dal informace naleznete v sti H ( st Druh).

DRILL FIX DFSP KENTIP FS COUNTERFIX MICRO

NOVINKA!

Nov modulrn vrtky KenTIP FS pokrvaj mnoho aplikac a nabzej lep vkon ne jakkoliv jin modulrn systm, co p in podstatn spory a zjednoduen proces ve va dln . 3-geometrie pi ky, 3-vysoce vkonn sorty, 3-r zn typy stopky. Rozsah pr m r 6-26mm. A do hloubky vrtn 12 x D. Pou iteln v oceli, nerezov oceli a litin . Vechny nov vrtky ady B27_ SGL jsou ur eny speciln pro aplikace hlubokho vrtn a do 40xD v nerezov oceli a ruvzdornch slitinch. CounterFix Micro pro KenTIP FS vrtky na mru budou dostupn na vy dn v roce 2018. iv

Previous Page
Next Page